Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

«СВІЙ» І «ЧУЖИЙ»: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТІВ
У ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»

Оксана КАЛИТА, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті розкрито специфіку мовної реалізації семантичної опозиції «свій – чужий» у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» в єдності її образного, інформаційного та ціннісного компонентів, а також виявлено ядро і периферію лексико-семантичного наповнення цих концептів.

Ключові слова: Т. Шевченко, семантична опозиція «свій – чужий», концепт, аксіологічне значення.

“SELF” AND “ALIAN”: LINGUISTIC ASPECT OF THE CONCEPTS
IN THE TARAS SHEVCHENKO’S POEM “HAYDAMAKY”

Oksana KALYTA, PhD, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article describes the specifics of the language opposition “self – alian” in the Taras Shevchenko’s poem “Haydamaky” in the unity of its images, information and evaluative components; it identifies the core and periphery of the lexical-semantic content of these concepts.

Keywords: semantic opposition “self – alian”, concept, axiological value.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС