Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (650) 2011 р.

Зінаїда СІКОРСЬКА. Дієслово у сфері професійного мовлення

   Професійне мовлення реалізується роз­мовним, офіційно-діловим і науковим стилями. Проте більшість навчальних посібників з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» містять теоретичний і практичний матеріал, що стосується лише офіційно-ділового стилю. Такий підхід істотно звужує уявлення про сферу професійного мовлення й не забезпечує належного рівня фахової комунікативної компе­тентності студентів. З огляду на це, ставлячи за мету проаналізувати у своїй статті вживання дієслова у професійному мовленні щодо відпо­відності лексичним, граматичним і стилістичним нормам, виявити деформації, яких зазнає внут­рішня структура української мови внаслідок пе­ренесення особливостей російської мови в укра­їнську, ми залучаємо фактичний матеріал усіх трьох названих вище стилів, а це в основному на­уково-гуманітарні тексти й усне мовлення пра­цівників мистецьких навчальних закладів. Речення-ілюстрації подаємо без змін.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Попередня стаття    До змісту    Наступна стаття

Інтернет-магазин АБАРІС