Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №4 (769) 2021 р.

ЯК ВИВЧАТИ ЛІТЕРАТУРУ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ В ШКОЛІ*

Олег БАГАН, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

Автор статті розглядає теоретичні засади пояснення методу соціалістичного реалізму в українській школі, критикуючи як відбір текстів письменників-соцреалістів до шкільної програми, так і спроби пов’язати виникнення соцреалізму на українському ґрунті з народництвом і модернізмом. На його думку, соцреалізм був чужим українському суспільству й митцям, тому автор трактує його винятково як явище російського большевизму.

Ключові слова: соціалістичний реалізм, народництво, модернізм, авангардизм, національна культура, художні практики соцреалізму, ідеологія большевизму.

HOW TO STUDY THE LITERATURE OF SOCIALIST REALISM IN SCHOOL?

Oleg BAGAN, associate professor of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

The author of the article considers the theoretical principles of explaining the method of socialist realism in the Ukrainian school, criticizing both the selection of texts by socialist writers to the school curriculum and attempts to link the origins of socialist realism on Ukrainian scene to the Narodnyks movement and modernism. In his opinion, socialist realism was alien to Ukrainian society and artists, so the author interprets it exclusively as a phenomenon of Russian Bolshevism.

Key words: socialist realism, the Narodnyks movement, modernism, avant-garde, national culture, artistic practices of socialist realism, ideology of Bolshevism.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС