Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №4 (769) 2021 р.

ФОРМУЄМО ВМІННЯ БУДУВАТИ ДІАЛОГ
На прикладі аналізу оповідань Василя Сухомлинського
з використанням рольової гри «Шість капелюхів»
5 клас

Тетяна КРАВЧУК, учителька Красилівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2, Хмельницька обл.

У статті подано план-конспект уроку української мови в 5-му класі з теми «Діалог. Тире при діалозі». Критичний аналіз оповідань В. Сухомлинського з використанням психологічної рольової гри «Шість капелюхів» уможливлює розгляд однієї й тієї ж проблемної ситуації з шести незалежних одна від одної точок зору. Це дає змогу не лише створити найбільш повне уявлення про предмет дискусії, а й на логічному та емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки, кожному учасникові визначити моральні та ціннісні орієнтири. Уміння й навички правильно ставити розділові знаки при діалозі учні вдосконалюють на матеріалі текстів тих же оповідань.

Ключові слова: Василь Сухомлинський, «Шість капелюхів», критичне мислення, діалог, репліка, тире, моральні цінності.

HOW TO DEVELOP THE SKILL TO FOSTER A DIALOGUE
On the analysis of Vasyl Sukhomlynsky’s stories using the role-playing game “Six Hats”
5th Grade

Tetyana KRAVCHUK, teacher, Krasyliv Primary and Secondary school № 2, Khmelnytsky Oblast

The article presents a plan of a Ukrainian language lesson in the 5th grade on the topic “Dialogue. Dash in the dialogue”. Critical analysis of V. Sukhomlynsky’s stories using the psychological role-playing game “Six Hats” makes it possible to consider the same problem situation from six independent points of view. This allows not only to create the most complete picture of the subject of discussion, but also to assess the advantages and disadvantages on the logical and emotional levels, to determine moral values and attitudes of each of the participants. The students improve their ability and skills to correctly put punctuation marks in the dialogue on the material of the texts of the same stories.

Key words: Vasyl Sukhomlynsky, “Six Hats”, critical thinking, dialogue, remark, dash, moral values.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС