Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №3 (768) 2021 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
ІЗ ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК»
7 клас

Наталія НЕМИРОВСЬКА, учитель СЗШ І–ІІІ ст. № 4 м. Гайсина, Вінницька обл.

Стаття містить план-конспект уроку, що є узагальнювальним у системі уроків із теми «Прислівник». Учні підсумовують вивчене й систематизують знання, уміння й навички під час мовознавчої квест-гри. Авторка використовує творчі вправи, а також різноманітні форми й методи організації роботи, характерні для моделі уроку за принципами особистісно зорієнтованого навчання. Запропоновано цілий арсенал прийомів інтерактивного навчання. Під час створення розробки враховано те, що учні мають навички роботи з тестами на платформі Kahoot!.

Ключові слова: прислівник, квест, гра, команда, платформа Kahoot!.

GENERALIZATION AND SYSTEMATIZATION OF THE STUDENTS’ KNOWLEDGE
ON THE ADVERB
7th grade

Natalia NEMIROVSKA, teacher, Primary and Secondary School № 4 of Haisyn, Vinnytsia Oblast

The article offers a lesson plan to generalize the system of lessons on the topic “The Adverb”. The students summarize what they have learned and systematize their knowledge, skills and abilities during a linguistic quest game. The author uses creative exercises, as well as various forms and methods of work organization, featuring the lesson model based on the principles of personality-oriented learning. The material offers the whole arsenal of interactive learning techniques; it is developed for students who are skilled in tests on the Kahoot! platform.

Key words: adverb, quest, game, team, Kahoot! platform.

Отримати методичну статтю з журналу