Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (744) 2019 р.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНІСТЬ

Віолетта ЛАВРЕНЮК, доцент Одеського національного політехнічного університету

Шевченко представляє принципово новий тип письменника в українській літературі й новий тип особистості, громадянина в історії України. Шевченків патріотизм дієвий, а загальнолюдське поняття свободи поет тлумачив згідно зі своїми ідеалами гордості, мужності, непохитності, що зростали на засадах християнської етики й моралі. Шевченко першим сформулював у художній формі всі принципи й постулати українського націоналізму. Особливо слід наголосити на тому, що Шевченків націоналізм, як і націоналізм українського народу, ґрунтується на любові, тому він людяний і сердечний і до своїх, і до чужих – до всіх, хто визнає за українцями право на вільне державне існування.

Ключові слова: національно-патріотичне, загальнолюдське, морально-етичні категорії християнства.

THE IDEOLOGICAL ORIENTATION OF TARAS SHEVCHENKO POEMS

Violetta LAVRENYUK, Ph.D. in Philology, Odessa National Polytechnic University

Taras Shevchenko represents a fundamentally new type of writer in Ukrainian literature, a new type of personality and citizen in the history of Ukraine. Shevchenko’s patriotism is effective; he interpreted the universal concept of freedom in accordance with his human ideals, such as dignity, courage, and perseverance, which developed on the basic principles of Christian ethics and morals. Taras Shevchenko was the first to formulate in an artistic form all the principles and postulates of Ukrainian nationalism. Particularly, it should be emphasized that Shevchenko’s nationalism, as nationalism of the Ukrainian people, is based on Love, and therefore its manifestations are essentially human and cordial both to “us” and “them”, to everybody who recognizes the right of the Ukrainians to freely exercise their statehood.

Keywords: national-patriotic, human, moral and ethical category Christianity.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС