Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДНІ СЛОВНИКИ ПОЧАТКУ ХХ ст.
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Людмила ТОМІЛЕНКО, кандидат філологічних наук, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

У статті розглянуто загальновживані назви, зафіксовані в перекладних словниках початку ХХ ст., що нині функціонують у мові лише як прізвищеві найменування. Виокремлено й проаналізовано основні групи цих слів.

Ключові слова: прізвище, словник, загальномовний словник, перекладна лексикографія, лексичне значення слова.

RUSSIAN-UKRAINIAN TRANSLATION DICTIONARIES OF THE EARLY 20th
CENTURY AS A RESOURCE FOR STUDIES OF UKRAINIAN SURNAMES

Lyudmyla TOMILENKO, PhD in Linguistics, Ukrainian Lingua-Information Fund, NAS of Ukraine

The article deals with commonly used names, recorded in translation dictionaries of the early 20th century, which now exist only as surnames. It highlights and analyzes the main groups of these words.

Key words: surname, dictionary, general dictionary, translation lexicography, lexical meaning of the word.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС