Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

МИХАЙЛО НОВИЦЬКИЙ У ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВІ
1920–1960-х років

Галина КАРПІНЧУК, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто внесок М. Новицького у шевченкознавство 1920–1960-х рр., розкрито участь ученого у виданні повних зібрань творів Шевченка, висвітлено його роль у становленні текстів поезії, щоденника, епістолярію митця, дослідженні малярської спадщини Шевченка, вивченні документів та мемуарів про поета. Також окреслено роботу Новицького-рецензента.

Ключові слова: шевченкознавство, документи, текстологія, автографи, видання творів Шевченка.

MYKHAILO NOVYTSKY IN SHEVCHENKO STUDIES OF 1920–1960s

Halyna KARPINCHUK, PhD in Linguistics, T.H. Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine

The paper considers M. Novytsky’s contribution into Shevchenko studies of 1920–1960s; it highlights the academician’s participation in publishing the complete works by Shevchenko, reveals his role in defining the artist’s poetic texts, diary, epistolary texts, in studies of Shevchenko’s painting heritage, and in research of documents and memoirs about the poet. It also outlines Novitsky’s work as a reviewer.

Key words: Shevchenko studies, documents, textology, authographs, publishing of Shevchenko’s works.Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС