Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (732) 2018 р.

ВИКРИВАЛЬНА І ПОВЧАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ БАЙОК
ЛЕОНІДА ГЛІБОВА «МУХА І БДЖОЛА» ТА «БДЖОЛА І МУХИ»
6 клас

Олена ЮДІНА, учитель Світлодарського НВК, Бахмутський р-н, Донецька обл.

У статті подано план-конспект уроку української літератури в 6-му класі за байками Л. Глібова «Муха і Бджола» та «Бджола і Мухи». За методичну основу заняття взято технологію компаративного аналізу з елементами інтегрування, залучено різноманітні види навчальної діяльності, що забезпечують ефективне засвоєння програмового матеріалу.

Ключові слова: Л. Глібов, байка, алегоричний образ, порівняльний аналіз.

REVEALING AND DIDACTIC FOCUS OF FABLES BY L. HLIBOV
A FLY AND A BEE AND A BEE AND FLIES
The 6th Form

Olena YUDINA, teacher, Teaching and Educational Complex of Svitlodar, Donetsk Oblast

The paper presents a Ukrainian literature lesson plan for the 6th form on fables A Fly and a Bee and A Bee and Flies. Methodologically, it is based on the technology of comparative analysis with some elements of integrating; it involves various types of teaching activity to ensure effective learning of the material under study.

Key words: L. Hlibov, fable, allegorical image, comparative analysis.

 

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС