Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №03 (720) 2017 р.

Про мову і мовлення: як і чому люди розуміють одне одного, що стає на заваді порозумінню і як подолати перешкоди в мовному спілкуванні? Про цікаві факти з історії та сучасності української мови та мовознавства.

ЗГАДАТИ ВСЕ, або ПАМ’ЯТЬ У МОВНОМУ СПІЛКУВАННІ

Оксана ТИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, м. Київ

У статті йдеться про пам’ять як психологічний механізм мовлення, походження слова пам’ять, його значення і про роль уваги в усному спілкуванні.

Ключові слова: пам’ять, мова, спілкування, психолінгвістика, навчання.

REMEMBER ALL, or MEMORY IN ORAL COMMUNICATION

Oksana TYSHCHENKO, PhD, Kyiv

The present paper considers memory as a psychological mechanism of speech, the origin of the word memory, its meaning, the role of attention in oral communication.

Key words: memory, language, communication, psycholinguistics, teaching.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС