Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (755) 2020 р.

ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10 клас

Світлана БОСАК, учитель гімназії № 2, м. Вінниця

Розробку уроку присвячено темі фразеологічного багатства української мови, звернено увагу на явища фразеологічної антонімії, синонімії та багатозначності, наголошено на важливості влучного й доречного використання фразеологічних одиниць у мовленні. Авторка пропонує під час вивчення цієї теми використовувати аудіо-, відео- та ілюстративні матеріали.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна синонімія та антонімія, багатозначність фразеологічних одиниць, крилаті вислови.

PHRASEOLOGICAL ABUNDANCE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
10th form

Svitlana BOSAK, teacher, Gymnasium # 2, Vinnytsia

The lesson plan deals with the topic of the phraseological abundance of the Ukrainian language; it is focused on the phenomena of phraseological antonymy, synonymy, polysemy, and the importance of timely and appropriate use of phraseological units in speech. In the course of work on the topic, the author suggests to use audio, video, and illustrative materials.

Key words: phraseological unit, phraseological synonymy and antonymy, polysemy of phraseological units, proverbial expression.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС