Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (755) 2020 р.

ІННОВАЦІЙНИЙ І ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХОДИ
У ВИКЛАДАННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Віолетта ЛАВРЕНЮК, доцент гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету

Матеріал присвячено ролі інформаційно-комунікативних технологій на сучасному етапі реформування освіти в Україні. Подано можливі варіанти застосування інноваційних підходів, зокрема тестів, у викладанні лінгвістичних дисциплін та наголошено на важливості поєднання їх із традиційними.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, дистанційне навчання, освітня діяльність, тест, інноваційний і традиційний підходи викладання.

INNOVATIVE AND TRADITIONAL APPROACHES
TO TEACHING LINGUISTIC DISCIPLINES

Violetta LAVRENIUK, associate professor, Odessa National Polytechnic University

The paper highlights the role of information and communication technologies in the modern period of education reform in Ukraine. It offers a variety of options to apply innovative approaches, such as using testing in teaching innovative disciplines, and showcases the importance of combining them with traditional ones.

Key words: information and communication technologies, distance teaching, educational activity, test, innovative and traditional approaches to teaching.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС