Розробки уроків для 5-9-х класів

ПРОГРАМИ з української мови і літератури для 10 класу (рівень стандарту, профільний рівень) Передплата на ІІ піврічча 2019 року.

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

ПЕДАГОГІЧНИЙ РОМАН ПРО ІВАНА ФРАНКА

Володимир МИКИТЮК, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка

Чільною рисою визначного педагога є прагнення лідерства, жадання першості в навчанні, літературних і наукових спробах, незалежність та оригінальність мислення, критицизм щодо актуального стану суспільства, відвага і здатність іти непротореними шляхами. В особистості І. Франка ці риси були домінантними з раннього дитинства. Свій найвідоміший художньо-педагогічний текст «Борис Граб», що постав унаслідок фрагментації незавершеного і неопублікованого роману виховання «Не спитавши броду», письменник назвав нарисом, але про певну «нарисоподібність» можемо говорити умовно. Для цього жанру визначальною є художньо-публіцистична міметична нарація на документальній основі з поглибленою емпіричною достовірністю, а основою тексту мають бути дійсні факти, конкретні події та люди.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України