Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

МОВНИЙ ПОРТРЕТ НАУКОВОГО НАСТАВНИКА
У ВИМІРАХ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ

Олена СЕМЕНОГ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті закцентовано увагу на рисах мовного портрета наукового наставника, академіка НАПН України Л. Мацько, зокрема на мовній майстерності, самобутньому індивідуально-творчому стилі у вимірах лінгвоперсонології. Аргументовано доведено, що плідна авторська науково-педагогічна діяльність Л. Мацько слугує шляхетній справі виховання здобувачів наукового ступеня як майстрів педагогічної дії в інноваційній освіті.

Ключові слова: Любов Мацько, науковий наставник, мовна особистість, лінгвоперсонологія, мовний портрет.

LINGUISTIC PORTRAIT OF A SCIENTIFIC SUPERVISOR
IN TERMS OF LINGUOPERSONOLOGY

Olena SEMENOH, Dr. habil., professor, Anton Makarenko Sumy State Pedagogical University

The present paper features a linguistic portrait of L. Matsko as a scientific supervisor, member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine; namely, it highlights her linguistic proficiency, and unique individual artistic style in terms of linguopersonology. In a well-argued manner, it testifies to the fact that L. Matsko’s fruitful activity as an author, scientist and educator serves a higher purpose of developing PhD students as experts in Pedagogy in the framework of the innovative education.

Key words: Lyubov Matsko, scientific supervisor, linguistic persona, linguopersonology, linguistic portrait.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС