Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (743) 2019 р.

ПРОФЕСІОГРАМА ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ
В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Оксана ПРИХОДЬКО, доцент Національного авіаційного університету, м. Київ

У статті висвітлено проблему професійних якостей сучасного вчителя української мови та літератури з огляду на реформування освітнього простору та створення нового Стандарту загальної середньої освіти і крізь призму концепції «Нова українська школа» (НУШ). На основі аналізу концепції НУШ, конкурсних завдань та уроків призерок усеукраїнського етапу конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова та література» окреслено професіограму вчителя-словесника. Акцентовано на таких професійних компетентностях та особистісних якостях успішного вчителя, як знання ключових понять НУШ, інноваційність, комп’ютерна грамотність, володіння цифровими технологіями, мобільність, здатність до змін та навчання впродовж життя.

Ключові слова: професіограма, учитель української мови та літератури, Нова українська школа, професійна компетентність, ключові компетентності.

PROFESSIONAL FRAME OF A UKRAINIAN LANGUAGE
AND LITERATURE TEACHER IN THE CONTEXT
OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Oksana PRYKHODKO, Associate Professor, National Aviation University, Kyiv

The present paper consides the reform of the modern educational space and the formation of the new Standard for general secondary education; it analyzes the problem of professional qualities of the new teacher of Ukrainian language and literature through the prism of the New Ukrainian School concept (NUS). A professional frame for the teacher of Ukrainian is outlined as a result of studies of the NUS concept, competition tasks, and lessons of the winners of the 2018 Teacher of the Year competition in the nomination “Ukrainian Language and Literature”. It emphasizes some professional competencies and personal qualities of a successful teacher, namely, the key concepts of NUS: innovation, computer skills, digital expertise, mobility, ability to change, and lifelong learning.

Key words: professional frame, a teacher of Ukrainian language and literature, New Ukrainian School, professional competencies, key competencies.

МЕНТАЛЬНА КАРТА

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС