Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (719) 2017 р.

КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ «ДИТИНА – ДОРОСЛИЙ»
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПІДЛІТКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Олександра ГРИНЕВИЧ, аспірантка Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті здійснено спробу аналізу комунікативної моделі «дитина – дорослий» у художньому дискурсі сучасної української підліткової літератури; розглянуто одну з основних рис постмодерністської літератури – комунікативну ускладненість і те, як вона накладається на простір інформаційного суспільства.

Ключові слова: підліток, підліткова література, комунікація, комунікативна ускладненість.

COMMUNICATIVE MODEL OF CHILD – ADULT
IN MODERN UKRAINIAN BOOKS FOR YOUNG ADULTS

Oleksandra HRYNEVYCH, post-graduate student, T.H. Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine

The paper is an attempt to analyze the communicative model of child – adult in the fiction discourse of the modern Ukrainian books for young adults; it studies the communicative complication, which is one of the basic features of postmodernistic literature, and how it superimposes on the field of the information society.

Key words: young adult, books for young adults, communication, communicative complication.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС