Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (719) 2017 р.

ЯК МОТИВУВАТИ УЧНІВ ДО ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Ольга КРИВОРОТЕНКО, учитель КЗ Ганнівський НВК, Дніпропетровська обл.

Матеріал присвячено актуальній темі мотивації учнів до читання. Представлено фрагменти уроку позакласного читання за романом В. Лиса «Соло для Соломії», зокрема такі форми роботи: евристична бесіда за назвою твору, робота з епіграфом за визначеним алгоритмом, читання з коментуванням і передбаченням, різні види роботи з використанням мультимедійних засобів та ін.

Ключові слова: мотивація до читання, прогнозовані висновки, читання з передбаченням, буктрейлер.

HOW TO MOTIVATE STUDENTS TO READ FICTION

Olha KRYVOROTENKO, teacher, Communal Institution of Hannivsk Educational Complex, Dnipropetrovsk Oblast

The article considers a topical subject of students’ motivation to read. It provides a fragment of a home reading lesson on the Solo for Solomia novel by V. Lys, which comprises the following activities: heuristic discussion of the title, working with the epigraph on a specific algorithm, reading with commenting and presupposing, various activities with multimedia etc.

Key words: motivation to read, anticipated conclusions, reading with presupposing, book trailer.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС