Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №02 (719) 2017 р.

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРИЙОМІВ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ОСМИСЛЕННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Тетяна ПАЛИВОДА, викладач Гірничого коледжу ВНЗ «Криворізький національний університет»

У пропонованому матеріалі описано низку інтерактивних технік навчання на заняттях української мови під час закріплення знань, умінь і навичок студентів з теми «Стилістика складних речень». Основний акцент зроблено на тому, що інтерактивні техніки навчання сприяють активізації творчого потенціалу студентів, урізноманітнюють роботу на заняттях, посилюють інтерес вихованців до української мови й навчання загалом, формують культуру спілкування в колективі.

Ключові слова: інтерактивні форми й методи навчання, фрейм-проблема, мовний турнір, метод «Кубування», венгерський кросворд, гра-аукціон, мовно-літературна гра «Асоціації», складне речення, види складних речень, складносурядне речення, стилістика складних речень.

INTERACTIVE EXERCISES AS A COMPETENCE TECHNIQUE TO CONCEIVE
THE STRUCTURAL PALETTE OF COMPLEX SENTENCES

Tetiana PALYVODA, lecturer, Mining Engineering College, Kryvyi Rih National University

The article contains a number of interactive techniques of teaching at Ukrainian language lessons, which are aimed to consolidate students’ knowledge and skills in the Stylistics of Complex Sentences topic of instruction. It is emphasized that interactive learning techniques enhance creativity among students, vary the classroom activity, increase the students’ interest in mastering Ukrainian and learning in general, develop team communication culture.

Key words: interactive forms and training methods, frame-problem, language tournament, Cubing method, Hungarian crossword, auction game, linguistic and literary game of association, complex sentence, types of compound sentences, non-conjunction complex sentence, stylistics of complex sentences.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС