Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №1 (766) 2021 р.

МІФОЛОГЕМИ СТИХІЙ У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ КАТЕРИНИ КАЛИТКО
«ЗЕМЛЯ ЗАГУБЛЕНИХ, АБО МАЛЕНЬКІ СТРАШНІ КАЗКИ»

Олена ЮРЧУК, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур Житомирського державного університету ім. Івана Франка

У статті зосереджено увагу на особливостях художньої презентації міфологеми стихій у збірці оповідань Катерини Калитко «Земля Загублених, або Маленькі страшні казки». У дев’яти оповіданнях авторка формує простір альтернативних топонімів та альтернативної історії. Вона пропонує назви топосів – Змієва Шия, Проклятий хутір, Важкий пісок, прив’язуючи ту чи ту історію до певної стихії. Концептуальними для «страшних казок» Катерини Калитко стали три стихії: вода, земля, повітря.

Ключові слова: жіноча проза, міфологема, стихія води, стихія землі, стихія повітря.

MYTHOLOGY OF THE ELEMENTS IN THE COLLECTION
OF SHORT STORIES BY KATERYNA KALYTKO “THE LAND OF ALL THOSE LOST,
OR CREEPY LITTE TALES”

Olena YURCHUK, Head of the Department of Ukrainian Literary Studies and Comparative Studies, Zhytomyr Ivan Franko State University

The article focuses on the peculiarities of the artistic presentation of mythology of the elements in the collection of short stories by Kateryna Kalytko “Land of All Those Lost, or Little Creepy Tales”. In nine stories the author forms a space of alternative place names and alternative history. It offers the names of topos – Snake’s Neck, Cursed Farmstead, Heavy Sand, tying this or that story to a certain element. Three elements were conceptualized for Kateryna Kalytko’s “Creepy Tales”: water, earth, air.

Key words: women’s prose, mythology, the element of water, the element of earth, the element of air.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС