Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (730) 2018 р.

Кінематографічний темпоритм
у прозі Євгена Гуцала для дітей

Олександр БРАЙКО, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті образи і сцени, орієнтовані на візуальну пластичність, проаналізовано з погляду теорії кіномистецтва і його специфічних ресурсів, що пов’язані із загальномистецькою категорією ритму. Розкрито виражальний художній потенціал статичних і динамічних словесних композицій та їхніх комбінацій.

Ключові слова: кадр, монтаж, ритм, рух камери, темп.

TEMPORAND RHYTHM OF cinematic images in the prose
for children BY Yevhen Hutsalo

Olexandr BRAIKO, PhD in Ukrainian Literature, T.H. Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The article analyzes images and scenes focused on the visual plasticity from the view point of the theory of cinema and its specific resources associated with the artistic category of rhythm. It explores expressive artistic potential of static and dynamic verbal compositions and their combinations.

Key words: film frame, film editing, rhythm, motion of the film camera, tempo.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС