Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (730) 2018 р.

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Наталія БОЙКО, учитель Міжнародної школи «Глобус», відмінник освіти, м. Київ

У статті подано кілька тематичних добірок завдань з української мови, які є частиною майбутнього посібника з підготовки до ЗНО. Зокрема представлено теми «Вставні слова» та «Відокремлені обставини». Актуальні рубрики «Антисуржик», «Фразеологія», «Пароніми» наповнені оригінальними прикладами і завданнями. До кожної теми подано вправи з ключами і цікаві тексти з потужним виховним, дослідницьким та комунікативним потенціалом.

Ключові слова: підготовка до ЗНО, робота з текстом, орфографічний тренінг, контрольне тестування.

DEVELOPMENT OF ACADEMIC SUBJECT COMPETENCES THROUGH TRAINING
FOR THE EXTERNAL INDEPENDENT TESTING

Natalia BOIKO, teacher, the Globus International School, Kyiv

The paper presents a few sets of topical tasks in Ukrainian aimed at training for the External Independent Testing, which are taken from a tutorial to be published soon. It represents the following topics: “Parenthesis”, “Detached Adverbial Modifier”. The challenging sections “Antipidgin”, “Phraseology”, “Paronyms” offer unique examples and tasks. Each of the topics supplies exercises with keys, and interesting texts with powerful educative, exploratory and communicative potential.

Key words: training for the external independent testing, text activities, orthographic training, controlled assessment.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС