Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (718) 2017 р.

ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС ІВАНА ОГІЄНКА

Світлана ПОВОРОЗНЮК, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті схарактеризовано особливості історичного дискурсу як мовленнєвого потоку, що репрезентує історичні об’єкти, описано його ознаки та жанрові різновиди; визначено основні семантико-стилістичні особливості історичного дискурсу Івана Огієнка (на матеріалі історичної монографії «Політична праця Богдана Хмельницького»).

Ключові слова: дискурс, історичний дискурс, об’єкти-репрезентанти історичного поля, оцінка, аксіологічно марковані мовні одиниці.

HISTORICAL DISCOURSE OF IVAN OHIENKO

Svitlana POVOROZNIUK, PhD, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

The article characterizes peculiarities of historical discourse as a stream of speech, which represents historical objects; it also profiles its principle features and genre variation, as well as defines semantic and stylistic peculiarities of Ivan Ohienko’s historical discourse (on the material of the monography Bohdan Khmelnytsky’s Political Activity).

Key words: discourse, historical discourse, representative objects of the historical period, evaluation, axiologically marked linguistic units.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС