Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (718) 2017 р.

ПРИЙМЕННИКИ В ТЕКСТІ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА»
Бінарний урок у 7 класі з використанням інтерактивних технологій

Олена БОВА, Тетяна ПЕТРОВСЬКА, учителі спеціалізованої школи I–III ст. № 106 м. Києва

У статті представлено план-конспект інтегрованого уроку української мови та літератури, на якому автори пропонують організувати освоєння теми з морфології на матеріалі вірша «Лебеді материнства», вивчення якого також передбачено шкільною програмою. Для оптимізації процесу засвоєння автори пропонують використати традиційні методи, як-от: репродуктивна бесіда, робота з текстом, та інтерактивні методи: словесне малювання, рефлексійно-оцінювальна бесіда, вибіркова робота.

Ключові слова: прийменник, поезія «Лебеді материнства», інтерактивні методи роботи, диктант із коментуванням, творча робота, дослідницьке завдання, узагальнення і систематизація знань.

PREPOSITIONS IN THE POEM BY VASYL SYMONENKO

SWANS OF MATHERHOOD
A binary 7th form lesson based on interactive technology

Olena BOVA, Tetiana PETROVSKA, teachers, Specialized Primary and Secondary General School # 106, Kyiv

The article offers teacher’s notes of an integrated Ukrainian and Ukrainian literature lesson; the authors suggest to teach the morphological topic on the material of the Swans of Motherhood poem, which also belongs to the syllabus. In order to optimize the process it is recommended to use both traditional methods, e. g. reproductive discussion, text work, and interactive ones, e. g. word-picture, reflexive and evaluative discussion, selective work.

Key words: preposition, the Swans of Motherhood poem, interactive methods of work, dictation with commenting, creative work, research task, generalization and systematization of knowledge.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС