Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №15 з журналу “ДИВОСЛОВО” №01 (670) 2013 р.

Мар’яна КОМАРИЦЯ. «Свічадо, що віддзеркалює інші обличчя»

     До книжки «Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу», що з’явилася друком в авторській серії Ва­силя Ґабора «Приватна колекція» ви­давництва «Піраміда», увійшли статті відомого поета й літературознавця, од­ного із засновників Нью-Йоркської групи, професора Іллінойського уні­верситету Богдана Рубчака, опубліко­вані впродовж 1960-1990 рр. на сто­рінках журналів і збірників україн­ською та англійською мовами (автори українських перекладів – Марія Габлевич, Марія Керестей, Тарас Дмитерко). Це перша спроба опублікувати ра­зом ґрунтовні літературознавчі розвід­ки про Т.Шевченка, Б.-І.Антонича (ця стаття дала назву книжці), Є.Маланюка, Н.Лівицьку-Холодну, Б.Нижанківського, В.Стуса, В.Вовк, Ю.Тарнавського та ін. Цілісність видання визначає світоглядна настанова розглянути творчість ук­раїнських митців як різні за характером естетичні феномени на тлі історичної доби. Цих митців об’єднує ідея поетичного міфосвіту, взаємозв’язок між «міфотворчістю» та «піснетворчістю». Особ­ливість книжки полягає не тільки у стильовому ба­гатстві, широті компаративного поля й прискіпли­вому, майже мікроскопічному, аналізі суто мистець­ких особливостей, а передусім у методологічній но­визні. Адже статті написані в час, коли на етнічних українських землях літературознавці були змушені, незважаючи на власні естетичні пріоритети, не вихо­дити за межі марксистсько-ленінської методології, ховати поміж рядками ті ідеї та принципи, які не можна було декларувати відкрито.

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Інтернет-магазин АБАРІС