Уроки для 5-7-х класів, підготовка до ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2016-2017 н.р. (5-11 класи) Акція

Передплата - 2016

Про журнал

«Дивослово» – щомісЖурнал, Дивослово, слово, мова, урок, українська мова, мовознавство, літературознавство, преса, учень, словесник, друк, твори, учитель.ячний науково-методичний журнал. Започатковано його в березні 1951 року як двомісячники «Українська мова в школі» та «Література в школі», після об’єднання їх у 1963 році виходив як місячник «Українська мова і література в школі», від 1994 року – сучасна назва. Призначений для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. Матеріал подається в трьох розділах – «Методика викладання мови й літератури», «Мовознавство», «Літературознавство і компаративістика». Основні рубрики: «Офіційні матеріали», «Наголос», «На часі», «Особистісно зорієнтоване навчання», «Профільне навчання», «Інноваційний урок», «Робітня словесника», «Майстер-клас», «Науковець – практикові», «Викладачеві ВНЗ», «Нові підручники й посібники», «Бібліотечка вчителя-словесника», «Література рідного краю», «Наша Шевченкіана», «Мова художніх творів», «До мовних глибин», «Позакласна робота», «З духовної спадщини», «Постаті», «Музеї України», «Новочасна література». Друкуються статті з актуальних питань мовознавства й літературознавства, методики викладання української мови й літератури, методичні рекомендації, навчальні програми, розробки уроків, матеріали олімпіад, конкурсів, мовні консультації, сценарії виховних заходів, рецензії. Популяризуються новітні педагогічні технології, узагальнюється досвід ефективної роботи вчителів-практиків, розповідається про майстрів-словесників, презентуються навчальні заклади нового типу. До центральної тематики належить також висвітлення, передусім у зв’язку з потребами школи, різних аспектів творчості Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки та інших класиків, дається нове прочитання програмових творів минулого, публікуються творчі портрети й зразки текстів сучасних письменників, літературної спроби читачів. 1963 року редакція організувала дискусію щодо нагальних змін в українському правописі; з кінця 1980-х рр. – численними публікаціями активно сприяла поверненню літературної і наукової спадщини заборонених, замовчуваних і репресованих у радянський період письменників і вчених-філологів доби Визвольних змагань 1917–1921 рр., Розстріляного відродження, Західної України 1920–1930 рр., української еміграції, літераторів-дисидентів; з 1990 р. зосереджує особливу увагу на плеканні любові до української мови, утвердженні її як державної, порушує гострі проблеми її розвитку, захисту, поширення сфер функціонування, становища в інших країнах; подаючи допомогу вчителям, викладачам у справі відродження й піднесення української духовності, національної свідомості, знайомить з помітними явищами культури, традиціями, обрядами й святами українців, роботами українських митців, експозиціями літературних і художніх музеїв. Серед авторів – Ю.Барабаш, В.Панченко, Г.Клочек, Є.Нахлік, Л.Масенко, Л.Мацько, І.Ющук, В.Задорожний, І.Фаріон, Д.Дроздовський.

Здобутки педагогічної науки і практики пропагують провідні сучасні методисти А.Фасоля, Н.Бондаренко, Л.Варзацька, О.Ковальчук, С.Омельчук, Г.Токмань, О.Рудницька та ін. Головними редакторами були Т.Бугайко, Ф.Жилко, П.Мисник, В.Біляєв, О.Аврамчук, С.Гречанюк, Л.Дрофань. Від 2004 року головний редактор – Катерина Рибалко.

З 2005 року редакція видає також методичний щомісячник «Бібліотечка «Дивослова».

Інтернет-магазин АБАРІС