Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Уроки з української літератури для 6-го класу

Розробки уроків з української літератури 6-го класу

Розробки уроків з української літератури 6-го класу

Ірина Павлів

Посібник

Київ

«Дивослово» 2015

УДК 373.5.016:821.161.2](072+073) ББК 74.268.3(4Укр)

П12

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист від 05.05.2015 р. № 14.1/12-Г-269)

Рецензенти

Фасоля А. М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Півторак В. Р. – учитель-методист Калуської гімназії

Михайлова Н. В. – учитель-методист ліцею «Наукова зміна» м. Києва

Воєвода З. Я. – учитель-методист Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського (школа № 272 м. Києва)

– К.: Дивослово, 2015. – 344 с.

ISBN 978-966-97491-0-9

У посібнику подано розробки уроків для 6 класу з української літератури відповідно до календарного планування з урахуванням змін до чинної програми. Види робіт, дидактичні методи і прийоми, запропоно- вані автором, відображають спрямованість на реалізацію особистісно зорієнтованого, компетентнісного, проблемного навчання літератури.

Посібник буде добрим опертям учителеві у викладанні української літератури, стане в пригоді керівникам методичних об’єднань словесни- ків, студентам філологічних факультетів педуніверситетів.

Вартість посібника

електронна версія – 40 грн.

Придбати електронну версію журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України