Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

Українська література

 11 клас

 

І. Написати твір на одну з поданих тем (обсяг: 2,5-4 сторінки):

 1. «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості.
 2. Чи можна вважати позитивними когось із героїв комедії «Мина Мазайло»?
 3. Чи може сучасна молодь освідчуватися в коханні, послуговуючись українською поезією?
 4. Модерність і надчасова актуальність художнього світу Тараса Шевченка.

(12 балів)

 

 

ІІ. Тестові запитання із закритою відповіддю.

 

 1. Який підзаголовок має балада І. Драча “Крила”?
 2. “Новорічна казка”. В. “Кирилові крила”.

Б. “Казка про Кирила”.                               Г. “Добра казка”.

 1. Кому належать слова: «Люди для нас – гірше вовків» з поеми у прозі «Поза межами болю»?

А.  Сабо;                    Б.  Бояні;                    В.  Ніколичу;            Г.  Добровському.

 1. У 1918 році в Києві дядько Тарас (М. Куліш «Мина Мазайло»)…

А. Виявив себе як комсомолець.               В. Усіляко прагнув відродити вітчизняне мистецтво.

Б. Підтримував денікінців.                                    Г. Носив жовто-блакитний прапор.

 1. Літературна дискусія 1925-1928 pp. почалася зі статті Миколи Хвильового:

А. «Вас. Еллан».                                          В. «Апологети писаризму».

Б. «Україна чи Малоросія?».                                  Г. «По сатану в бочці», або про графоманів…».

 1. «Мисливські усмішки» Остап Вишня створив…

А. Під час перебування в ув’язненні.        В. Навчаючись у Київському університеті.        

Б. У післявоєнний період.                          Г. Працюючи в журналі «Перець».

 1. «Аристократизм духу», культ рівноваги, захоплення античністю – це складові естетичної платформи

А. Неоромантиків.                                       В. Символістів.

Б. Неокласиків.                                            Г. Празької школи.

 1. Хто автор цих рядків:

“Усе іде, але не все минає

Над берегами вічної ріки”?

 1. М. Вінграновський. В. Л. Костенко.

Б. М. Рильський.                                          Г. Д. Павличко.

8. Який фільм О. Довженка увійшов у дюжину шедеврів світової кінокласики на Всесвітній виставці в Брюсселі (1958 р.)?

A. «Арсенал».                                              В. «Звенигора».

Б. «Земля».                                                    Г. «Повість полум’яних літ».

 

(4 бали)

 

 

ІІІ. Запитання з відкритою відповіддю та на встановлення відповідності.

 1. Поясніть поняття «розстріляне відродження». Назвіть представників (5 імен).
 2. Що таке «кларнетизм»? Наведіть приклади цього феномену в літературі.
 3. Визначте функції поетичної пунктуації та поетичного синтаксису у віршах М.Семенка.
 4. Установіть відповідність між рядками твору та його назвою.
 1. А ти, моя Україно,

Безталанна вдово,

Я до тебе літатиму

З хмари на розмову.

 

 1. Чи чуєте? Застогнала

Гора над Чигрином.

О!.. Сміється і ридає

Уся Україна!

 1. Молюся, плачу і ридаю:

Воззри, пречистая, на їх,

Отих окрадених, сліпих

Невольників.

 

 1. Сонце гріє, вітер віє

З поля на долину,

Над водою гне з вербою

Червону калину…


 

А.  «Великий льох».

Б.  «На вічну пам’ять Котляревському».

В.  «Сон» («У всякого своя доля…»).

Г.  «І мертвим, і живим…».

Д.  «Марія».

(5 балів)

 

 1. IV. Літературний портрет.

Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний портрет (у публіцистичному стилі або у формі есе; обсяг: до 1 сторінки) Михайля Семенка або Миколи Зерова.

(5 балів)

 

 1. V. Із погляду теоретика літератури… (одне з трьох запитань на вибір).
 2. Синкретизм художніх форм як вияв модерністського світогляду (на матеріалі української поезії та прози 1920-1930-х рр.).
 3. Українське поетичне шістдесятництво як покоління «бунту опору»: філософська основа, стильові пошуки, особливості художнього мислення, представники та їхні збірки.
 4. Внесок українського футуризму у розвиток української літератури ХХ ст.

(6 балів)

VІ. Лабораторія літературного критика.

Прочитайте вірш та виконайте завдання.

 1. Установіть назву вірша та автора. Визначте тему, ідею, жанр поезії, особливості строфічної будови (розмір, тип римування) та поетичного синтаксису.
 2. Назвіть внутрішні поетичні опозиції (приховані протиставлення) у вірші. Яке їхнє семантичне (змістове) навантаження?
 3. Окресліть художні засоби (епітети, алюзії, метафори, асонанси, алітерації тощо), використані в поезії. Поясніть особливості поетичного звукопису.
 4. Поясність останні два рядки у вірші. Яке їхнє значення?

 

Не поет — бо це ж до болю мало,

Не трибун — бо це ж лиш рупор мас,

І вже менш за все — «Кобзар Тарас»,

Він, ким зайнялось і запалало.

 

Скорше — бунт буйних майбутніх рас,

Полум’я, на котрім тьма розтала,

Вибух крові, що зарокотала

Карою на довгу ніч образ.

 

Лютий зір прозрілого раба,

Гонга, що синів свяченим ріже,—

У досвітніх загравах — степах

З дужим хрустом випростали крижі.

 

А ось поруч — усміх, ласка, мати

І садок вишневий коло хати.

(8 балів)

 

 

Усього: 40 балів

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 Українська література

 10 клас

 

 

І. Написати твір на одну з поданих тем (обсяг: 2,5-4 сторінки):

 1. «Кайдашева сім’я» не оперетковий фарс зі сценками малоросійського побуту, а повість-трагікомедія…» (С. Процюк).
 2. У чому «коріння зла» в повісті «Земля» О. Кобилянської?
 3. Чи можна вважати бунтарем Мойсея в однойменній поемі І. Франка?
 4. «Cадок вишневий коло хати» як символ української душі, духовності й моральної краси нації.

 (12 балів)

 

ІІ. Тестові запитання із закритою відповіддю (лише одна відповідь правильна).

 1. Яку іншу назву має роман Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
 2. “Лихий попутав”. В. “Пропаща сила”.

Б. “Лихі люди”.                                                        Г. “Лихо давнє й сьогочасне”.

 1. Яким віршем відкривається збірка “З вершин і низин” І. Франка?
 2. “Гімн”. В. “Думи, діти мої”.

Б. “Земле, моя всеплодющая мати».                       Г. “Гріє сонечко”.

 1. У якій поезії Леся Українка оспівує красу української землі словами:

“…Розкинулось мило, недбало!

Здається, що зроду недоля,

Що горе тебе не знавало!..”?

 1. “І все-таки до тебе думка лине…”. В. “Contra spem spero”.

Б. “Красо України, Подолля!”.                                Г. “Надія”.

 1. До кого з персонажів звертається Мавка у поемі Лесі Українки “Лісова пісня”:

“– Ну, як-таки, щоб воля – та пропала?

Се так колись і вітер пропаде?”

 1. Лукаша. В. Лісовика.

Б. Водяника.                                                             Г. Дядька Лева.

 1. Від постановки якої п’єси бере свій початок новий український театр?

А. «Назар Стодоля» Т. Шевченка;                          В.  «Ой не ходи Грицю…» М. Старицького;

Б. «Наталка Полтавка» І. Котляревського;                        Г. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

 1. Ім’я якого видатного українського письменника-полеміста XVI-XVII ст. стало назвою поеми І. Франка?

А. Герасим  Смотрицький;                                      В. Захарія Копистенський;

Б. Василь Острозький;                                             Г. Іван Вишенський.

(3 бали)

 

ІІІ. Запитання із відкритою відповіддю та на встановлення відповідності.

 1. Назвіть збирачів українського фольклору (не менше 4 прізвищ).
 2. Коли й де було створено театр корифеїв? Назвіть акторів цього театру.
 3. Що таке «терцина»? Подайте визначення й наведіть приклади з літератури.
 4. Установіть відповідність між уривком твору та його назвою.
 5. У тумані, на могилі,


Як тополя, похилилась

Молодиця молодая.

 

 1. Круг себе сумно озирнулась,

На руки козеня взяла

І веселенькая пішла

На хутір бондарів убогий.

 

 1. Може, вийшла русалонька

Матері шукати,

А може, жде козаченька,

Щоб залоскотати.

 

 1. А без долі біле личко –

Як квітка на полі:

Пече сонце, гойда вітер,

Рве всякий по волі…

 

А.  «Катерина»;

Б.  «Причинна»;

В.  «Лілея»;

Г.  «Марія»;

Д.  «Наймичка».

(5 балів)

 

ІV. Із погляду теоретика літератури… (одне з чотирьох запитань на вибір)

 1. Особливості імпресіонізму в українській літературі кін. ХІХ ст.: філософська й мистецька основа, хронологічні рамки, ключові представники, основні художні риси тощо.
 2. Перекладацька спадщина українських письменників др. пол. – кін. ХІХ ст. як основа для формування української самосвідомості в умовах історичної бездержавності.
 3. Риси українського модернізму в новелі «Сойчине крило».
 4. Приклади екологічної проблематики та жіночої емансипації в «Лісовій пісні» Лесі Українки.

(5 балів)

 

 1. V. Літературний портрет.

Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний портрет (у публіцистичному стилі або у формі есе, обсяг: до 1 сторінки) Володимира Самійленка або Бориса Грінченка.

(5 балів)

 

VІ. Лабораторія літературного критика.

9 березня 2014 року виповнилося 200 років від дня народження Тараса Шевченка. Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Ліна Костенко присвятила Кобзареві вірш «Повернення Шевченка», у якому метафорично змалювала трагедію життя поета.

 1. Визначити тему та ідею вірша, особливості строфічної будови (поетичний розмір, тип римування) та поетичного синтаксису.
 2. Дослідити внутрішні поетичні опозиції (приховані протиставлення) у вірші. Яке їхнє семантичне (змістове) навантаження?
 3. Назвати художні засоби (епітети, метафори тощо), використані у вірші.
 4. Які настрої превалюють у вірші? Як передано «драматичний нерв» поезії? Аргументуйте думки прикладами з тексту.

 

Заслання, самота, солдатчина. Нічого.

                        Нічого – Оренбург. Нічого – Косарал.

Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого.

Нічого, якось жив і якось не вмирав.

 

Вернувся в Петербург, і ось у Петербурзі –

Після таких років такої самоти! –

Овацію таку йому зробили друзі –

коли він увійшов.

                                   І він не зміг іти.

 

Він прихилився раптом до колони.

Сльоза чомусь набігла до повік.

Бо, знаєте… із каторги в салони…

Не зразу усміхнеться чоловік.

 (8 балів)

 

Усього: 38 балів

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська література

 

9 клас

 

І. Написати твір на одну з поданих тем:

 1. «Розкуються незабаром заковані люде»: свобода, справедливість і «своя правда» у творчості Тараса Шевченка.
 2. Куди мандрували Енеї? (За поемами Вергілія та І. Котляревського).
 3. «З усіх утрат утрата часу найтяжча»: філософія життя Григорія Сковороди.
 4. «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (Т. Шевченко).

 (12 балів)

ІІ. Тестові запитання із закритою відповіддю.

 1. Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров «друкування книг занедбане відновив»?

А. «Апостол» (Львів, 1574 p.)        В. «Пересопницьке Євангеліє»

Б. Біблія (Острог)                             Г.  Часослов

 1. Хто із названих поетів належав до харківської школи романтиків?

А.  Григорій Сковорода                  В. Євген Гребінка

Б.  Ізмаїл Срезневський                  Г. Павло Грабовський

 1. Музику до 96 творів Т. Шевченка написав український композитор

А. К. Стеценко                                 В.  Л. Ревуцький

Б.  М. Лисенко                                 Г.  Я. Степовий

 1. Прочитайте уривок.

Всякому місту – звичай і права,

Всяка тримає свій ум голова;

Всякому серцю – любов і тепло,

Всякеє горло свій смак віднайшло.

Віршовий розмір уривка – …

А.  Дактиль                                       В.  Анапест

Б.  Амфібрахій                                  Г.  Ямб

 1. Кого зображено в поемі І. Котляревського “Енеїда” цими рядками:

“…в кривавих ризах тут.

За нею рани, смерть, увіччя,

Безбожність і безчоловіччя,

Хвіст мантії її несуть”?

 1. Юнону             В. Дідону

Б. Сирену                                                      Г. Війну

(5 балів)

 

ІІІ. Із погляду теоретика літератури… (одне із двох запитань на вибір).

 1. Внесок Києво-Могилянської академії (КМА) у розвиток української літератури та культури XVII-XVIII ст. (назвати «могилянців»-представників давньої української літератури, їхні ключові твори, окреслити специфіку навчальної підготовки у КМА, зокрема із предметів гуманітарного циклу).
 2. Специфіка осмислення античності (мотивів, образів, тем із античної літератури) в українській літературі ХІХ ст. (на матеріалі творів І. Котляревського, Т. Шевченка та ін.).

 (6 балів)

ІV. Запитання на встановлення відповідності.

 1. Установіть відповідність між рядками твору та його жанровою належністю.
 2. Бодай же вас, чорні брови,

Нікому не мати,

Коли за вас таке лихо

Треба одбувати!

 

 1. І все те бачив, і все знаю,

Нема ні пекла, ані раю,

Немає й Бога, тілько я!

 

 1. Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу…

 

 1. Так наші смілії вояки

Тут мовча проливали кров

А)  послання                                                      В)  ліричний вірш

Б)  соціально­побутова поема                          Г)  сатирична поема

Д)  бурлескно­травестійна поема


 1. Установіть відповідність між поетичними рядками та художнім засобом.

1)  на нашій, не своїй землі;

2)  тільки з його, молодого, живцем серце виривали;

3)  три гори зійшлися, три шляхи зв’язалися;

4)  у холодному небі золотий човен.

А)  порівняння                                                   В)  епітет

Б)  метафора                                                       Г)  оксиморон

Д)  гіпербола

 1. Установіть відповідність між назвою твору та рядками з нього.
 2. «Наймичка» 3. «Ісаія. Глава 35»
 3. «Катерина» 4. «Гайдамаки»

 


А)  І спочинуть невольничі

  Утомлені руки,

  І коліна одпочинуть,

  Кайданами куті!

          Б)   У тумані, на могилі,

  Як тополя, похилилась

  Молодиця молодая.

        В)  Один я на світі без роду, і доля –

       Стеблина­билина на чужому полі.

Г)  Реве, свище завірюха,

  По лісу завило;

  Як те море, біле поле

  Снігом покотилось

Д)  Чурек і сакля – все твоє;

  Воно не прошене, не дане,

  Ніхто й не возьме за своє,

  Не поведе тебе в кайданах.


(6 балів)

 

 1. Лабораторія критика.

 

 

 

Завдання: напишіть відгук на поданий твір мистецтва.

Хто автор цієї малярської роботи? Як вона називається?

Охарактеризуйте картину? Що вона символізує? Назвіть ключові образи. Яке їхнє значення у творчості автора загалом? Наведіть приклади цих образів у літературних творах.

(8 балів)

 Усього 37 балів

 

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська мова

 

11 клас

 

І. Уявіть, що Тарас Шевченко — наш сучасник, видатний культурний і громадсько-політичний діяч, який бере активну участь у формуванні політики нинішньої України.

Завдання: напишіть виступ Т. Шевченка (до 2-х сторінок) із трибуни у Верховній Раді України. Тему виступу («Мовна політика», «Євроінтеграція України», «Збереження культурної спадщини» тощо) оберіть самостійно і зазначте перед текстом промови.

У виступі обов’язково використайте

 • порівняльний зворот,
 • поширене звертання,
 • архаїзми, історизми,
 • старослов’янізми.

(12 балів)

 

ІІ. Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудувати його структурну схему. Зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

Чую земле твоє дихання розумію твій тихий сум як на тебе холодні світання ронять пригорщами росу (В. Симоненко).

(8 балів)

 

ІІІ. Григорій Клочек у студії «До істинного Тараса Шевченка» написав: «Майже всі пам’ятники Шевченкові, що були поставлені в Україні до 1990 року, демонструють той самий образ: із висоти постаменту на перехожих похмуро з-під лоба дивиться літній чоловік, одягнений у сюртук, подібний до тих, у яких ходили російські революціонери-демократи. Жодного пам’ятника, де можна було б побачити поета тридцятирічним…».

Завдання:  напишіть «словесний ескіз» пам’ятника Тарасові Шевченку, який Ви  створили б, якби були архітектором.

Зазначте, які образи або яких героїв із творів Кобзаря Ви  зобразили б на цьому пам’ятнику. Яким Ви  створили б самого поета? В ескізі використайте складнопідрядні речення з підрядними допустовими, наслідковими, умови й мети.

 

 (6 балів)

 

ІV. Тестові завдання (одна правильна відповідь)


 1. Мають апостроф усі слова в рядку

А з..юрбитися, подвір..я, інтерв..ю, медв..яний

Б узгір..я, риб..ячий, посв..ячений,  торф..яний

В зап..ястний, тім..я,  роз..юшити, стерв..ятник

Г без..язикий, призьб..яний, заозер..я, ад..ютант

Д пів..яру, св..ященик, ін..єкція, роз..їзд

 1. Речення містить відокремлене означення у рядку (розділові знаки пропущено)

А В чужину ідучи узяв я жменьку зілля і горсточку пісень і жмут цілющих слів.

Б Може нічого більше й не треба крім шматини неба над головою?

В Манили до себе пропахлі  свіжою живицею бори.

Г Любов то єдина справжня квітка подарована людині Богом.

Д Гірчать нагріті сонцем полини.

 1. В усіх числівниках відмінюють лише другу частину в рядку

А двісті, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят

Б шістсот, вісімсот, дев’ятсот, п’ятсот

В п’ятдесят, вісімдесят, шістдесят, сімдесят

Г сімсот, вісімсот, дев’яносто, п’ятдесят

Д вісімдесят, п’ятдесят, сімсот, шістдесят

 1. Усі слова пишуть без мякого знака в рядку

А піс..ня,  чотир..ма, відріж..те, на вишен..ці

Б ремін..чик, удар..мо, майбут..нє, учител..чин

В на русал..ці, аптекар..,  мізин..чик, ніч..

Г кур..йоз, сен..йор,  Галин..чин, куз..ня

Д дев’ят..сот, усміхаєш..ся, голуб.., т..мяний.

 

 1. Усі слова пишуть із подвоєними літерами в рядку

А жит..єлюб, швидкоплин..ість, безсмерт..я,  розумін..я

Б спросон..я, довгождан..ий, пам’ят..ю, міськ..ом

В широчен..ий, міц..ю, під..аний, підніж..я

Г спів..ітчизник,  суд..івство, стат..ей, привид..я

Д сіл..ю, від..звенів, облич.., гіл..ястий

 1. У всіх словах іншомовного походження пишуть літеру и в рядку

А д..сконт, сп..чрайтер, Ч..лі, Браз..лія, тр..лер

Б Мадр..д, суперх..т, рейт..нг, екз..т-пол, гр…н-кард

В Ч..каго, джойст..к, траф..к, р..нг, Пак..стан

Г Вав..лон, Флор..да, рекрут..нг, пр…нтер, Т..бет

Д С..рія, серф..нг, спар..нг, д..лер, краудсорс..нг

 

(3 бали)

 1. V. Тестові завдання на встановлення відповідності.
 2. Установіть відповідність між односкладними реченнями й визначенням їхніх видів.
 3. Утрачено останні сподівання.
 4. Плачем лиха не збудешся.
 5. Просять тебе не втручатися.
 6. Дивіться в небо, а не в грязь.
1____, 2___, 3____, 4____ А означено-особове

Б називне

В узагальнено-особове

Г безособове

Д неозначено-особове

2.Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та визначенням їхніх підрядних частин.
 1. Материнське серце спокою не знає, бо любов ніколи в ньому не згасає.
 2. Пам’ятаймо, що ми з України.
 3. Не відвертаймо серця від струни, що має що вікам заповідати.
 4. Пам’ять могла б убити нас, коли б не мала рятівної властивості забувати.

1____, 2___, 3____, 4____

А означальне

Б з’ясувальне

В обставинне умови дії

Г обставинне мети

Д обставинне причини

 

 1. Установіть відповідність між підрядним сполучником та реченням.
 
 1. Способу дії
А. Вам, молодим, любити і горіти, як тільки вміє молодість одна.  
 1. Порівняльний
Б. Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.  
 1. З’ясувальний
В. І миті жодної не можна повернути, аби життя по-іншому прожить!  
 1. Умовний
Г. Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним.  
1____, 2___, 3____, 4____    
 1. Установіть відповідність між твердженням та прикладом.
 
 1. Тире потрібно поставити в реченні.
А. Край берега у затишку прив’язані човни.  
 1. Прикладку треба писати через дефіс у реченні.
Б. Над крутою стежкою співучою йшла як пісня дівчина заквітчана.  
 1. Присудок виражений дієприкметником у реченні.
В. І тополя шепче й горнеться до матері землі.  
 1. Порівняльний зворот є у реченні.
Г. Люди атомні заручники прогресу.  
 

1____, 2___, 3____, 4____

Д. Плин часу подібний до плину ріки.  
 1. Установіть відповідність між правилом стосовно уживання тире та прикладом.
 
 1. Між підметом і присудком
А. І сміх, і плач – з одного джерела.  
 1. Перед узагальнювальним словом
Б. Уміти слухати – неабиякий талант.  
 1. У відокремленні прикладки
В. Постань як є – не кращий і не гірший  
 1. У неповному реченні
Г. Підлість, гнів, пиха – все тимчасовість.  
 

1____, 2___, 3____, 4____

Д. Нам дарувала природа руки – найдивніше диво.  

(10 балів)

 

 

Усього: 39 балів

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська мова

 

10 клас

 

І. Український правозахисник-шістдесятник Іван Світличний сказав: «Вітчизна — це не хтось і десь, я — теж Вітчизна». Поміркуйте над цими словами: наскільки вони видаються значущими? Як Ви розумієте це висловлювання? Чи відчуваєте Ви свою відповідальність перед Батьківщиною? Чи справді кожний громадянин може бути Вітчизною?

Завдання: напишіть твір-роздум (обсяг: 2-3 сторінки) на тему «Вітчизна — це не хтось і десь, я — теж Вітчизна». У творі дайте відповідь на вищепоставлені запитання.

У структурі твору використайте риторичні запитання, складнопідрядні речення з підрядними частинами причини і мети.

 

(12 балів)

 

ІІ. Записати речення. Побудувати його структурну схему. Зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

Забрівши у хащі закутаний у вітер

Накритий небом і обмотаний піснями

Лежу мов мудрий ліс під папороті квітом

І стигну і холону й твердну в білий камінь.

(Б.І. Антонич)

 (8 балів)

 

ІІІ. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

 1. Утворіть прикметники від поданих іменників.

Мишурин Ріг, Пуща-Водиця, Вінницькі стави, Гвінея-Бісау, Марокко.

 1. У яких випадках уживаємо дієслово складає, а у яких – становить?
 2. Яка відмінність між словами вірно і правильно в українській мові? Чи можна, наприклад, вірно говорити?
 3. Коли «не зважаючи» пишемо разом, а коли окремо?
 4. Якi іменники чоловічого роду (загальні назви), що закінчуються на , , належать до першої відміни?
 5. Чи можна утворити порядковий числівник від 0,03?

(6 балів)

 

ІV. Синоніми української мови.

Максим Рильський писав: «Багатство синонімів – одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміле користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово й на тому місці, — невід’ємна риса хорошого стилю…».

Які різновиди синонімів є в українській мові? Наведіть приклади.

 

 (5 балів)

 

 1. V. Відредагуйте речення.

При появі синюватого відтінку слід продовжувати додавати розчин азотнокислого свинцю по одній краплі при інтенсивному перемішуванні до тих пір, поки перестане повертатись синювате забарвлення.

(2 бали)

 

 

VІ. Тестові завдання на встановлення відповідності.

 


 1. Установіть відповідність
Член речення

 

Приклад (виокремлене слово)
1  підмет

2  присудок

3  додаток

4  означення

 

А Це хтось диктує з-понад світу непередбачені слова

Б Поважати людину – це ж ціла наука, наука душі.

В По-справжньому починають цінувати життя після тридцяти.

Г Хвилини й роком не доженеш.

Д Живу бажанням творити добрії діла.

 1. Установіть відповідність
Односкладне речення Приклад
1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 називне

4 безособове

 

А  Над болотом пряде молоком.

Б  Дружний табун і вовків не боїться.

В  Не вірте, люди, снігу – холодній чистоті.

Г  Алое використовують з лікувальною метою.

Д  Весна.


 1. Установіть відповідність
Вид підрядного речення

 

Приклад
1  обставинне часу

2 обставинне причини

3 обставинне умови

4 обставинне міри і ступеня

 

А Украй стривожилась земля, коли в похід послали атом.

Б Стояли двоє посеред весни, там, де вербичка віття нахилила.

В Чим більший поет, тим глибші корені його творчості.

Г  Як рясно квітує горобина, то добрий буде урожай вівса.

Д  Журяться квіти, що на світанні скоро їх вкриють сніги, білі сніги.

 1. Установіть відповідність.
    Група слів    Приклад
1 діалектизм

2 неологізм

3 історизм

4 архаїзм

А йогурт

Б боярин

В ланіти

Г хмарошкряб

Д бараболя

 1. Установіть відповідність.
Вид складного речення

 

Приклад
1 складнопідрядне

2 складносурядне

3 безсполучникове

4 з різними видами зв’язку

 

А З-над річки лине пісня голосна, а тут, біля гостинної веранди, іде безкровна, лагідна війна Червоної та Білої троянди.

Б У небі весело шугають ластівки і співають жайвори, коли пригріє тепле весняне сонце.

В Де в творі поєднались і глибина душі людської, і краса природи, ось там чекає художника успіх.

Г Здається, сама земля горить по обріях, тривожним багрянистим світлом виповнює всю цю вітряну степову ніч.

Д Заворожили ворони світанок, не сходить сонце, тільки кар та кар; розбившися грудьми об полустанок, в траві лежить березовий Ікар.

 (10 балів)

 Усього: 43 бали

 

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська мова

9 клас

 

І. Напишіть твір-роздум на тему «І ми не ми, і я не я», в якому дайте відповідь на запитання: що заважає українцям об’єднатися?

У творі поміркуйте над тим, які чинники національної дезінтеграції існують у сучасному суспільстві. Яку природу мають ці чинники: інформаційну, етнічну, мовну, політичну тощо? Подумайте також над тим, що могло б сприяти духовній інтеграції українців? Чи може цю функцію виконувати мова?

(12 балів)

 

ІІ. Відредагуйте речення.

 1. У мові він уживав місцеві слова і діалектизми.
 1. Шевченко подружився з друзями.
 2. Він людина передових і прогресивних поглядів.
 3. Ще зовсім молодими юнаками пішли вони на заробітки.
 4. У січні місяці багато релігійних свят.                                                                       

(5 балів)

 

ІІІ. Розставте в реченнях розділові знаки і впишіть, де вказано, експресивний синонім (саме це слово-синонім і вжив майстер художнього слова в оригіналі тексту).

 1. Над усім панує тільки ритмічний стриманий спокійний шум певний у собі як (пульс) вічності (М. Коцюбинський).
 2. Сіла рівна (зручно) в (крісло) і подивилась на чоловіка (О. Кобилянська).
 3. Прощайте! Завтра засріблиться море і блиск (дзеркала) осліпить вам очі (П. Карманський).
 4. Ну ж парубче (швидше)! (Леся Українка).

(4 бали)

 1. IV. Виправити помилки, яких припустився учень, визначаючи рід поданих іменників.

Чоловічий рід: батько, вікно, жмуток, вітраж, путь, Сибір;
жіночий рід: земля, жниця, тюль, біль, сіль, дріб, пил, зала;
середній рід: знання, ім’я, особистість, серце, каченя, століття;
спільний рід: людина, ледащо, собака, сусіда, бідолаха, листоноша.

(2 бали)

 

 1. V. Філологічний казус.

Чим зумовлено те, що на початку ХХ століття М. Свєтлов переклав уривок із поезії В.Сосюри так: «По розам звенел трамвай…» (в оригіналі: «На розі дзвенів трамвай…»). Що це: дивна метафора чи мовне непорозуміння? Розкажіть про міжмовні омоніми? Наведіть приклади з різних мов.

(2 бали)

 

VІ. Складіть і запишіть 5 речень зі словом мріяти, щоб воно виконувало функції підмета, присудка, додатка, означення, обставини.  Підкресліть це слово як член речення.

(5 балів)

 Усього: 30 балів

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська мова

8 клас

 

І. Тарас Шевченко писав у одному з віршів: «I знову менi не привезлаНiчого почта з України…».Напишіть лист (обсяг: 1-1,5 стор.) Тарасові Шевченку. У листі використайте звертання, прикладки, відокремлені обставини.(12 балів) ІІ. Відредагувати текст. Дощу уже не має. І сонце сховалось кудись начеб-то за хмари. Але небо ще димчасто-сіре. Воно, підрожевлено захмариним вогнем і тому россіває світло. Від того світла ближчать краплини дощу на мокрих стеблях. З дримотного поля потягло вітром. І в раз загупали краплі, опадавші до долу. Вітер пустун дущав. Він мабудь недолетів ще сюда, він тільки наберав розгону в степу. І там у степу починалось щось ні кому незрозуміле.

(6 балів)

ІІІ. Утворити прикметники від поданих словосполучень.

Усе могти   —

Волю любити  —

Тихі струни   —

М’яке серце  —                                                                                                               (2 бали)

  

ІV. Доповнити прислів’я.

              Під лежачий камінь і…

              Де руки й охота, там…

              Скільки вовка не годуй, а він…

              Від теплого слова і…

            (2 бали) 

 

 1. V. Дібрати й записати словосполучення, які б означали:

дію та час;

дію та мету;

дію та предмет;

дію та місце;

дію та ознаку;

предмет та ознаку;

предмет і дію.                                                                                                              (7 балів)

 

VІ. У якому (яких) словосполученні (словосполученнях) порушено граматичні норми сучасної української літературної мови? Запишіть їх правильно.

а) гострий біль, б) завідуючий складом, в) надійшли у продажу, г) оволодівати знаннями, д) біла тюль.

 

(4 бали)

 

VІІ. Вставити пропущені букви:

Туреч…на, боягу…тво, соня…ний, студен…ський, кра…знавство, давн…руський, пта…тво, Харків…ина.

(4 бали)          

 

Усього: 37 балів

 

Міністерство освіти і науки України

IV етап ХХVIІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

 

Українська література

8 клас

 

І. Написати твір на одну з поданих тем (обсяг: до 2-х сторінок):

 1. «Українські думи та історичні пісні — найдорожчий алмаз у короні українського народу» (М. Рильський).
 2. Місце ратним подвигам було завжди (за «Словом о полку Ігоревім»).
 3. «У тій хатині, у раю, я бачив пекло…». Роздуми про долю України (за мотивами поезій Т. Шевченка).
 4. Поетичні мелодії Володимира Сосюри.

(12 балів)

 

ІІ. Тестові запитання із закритою відповіддю.

 

 1. Укажіть знамення, яке, на думку воїнів Ігоревого війська, віщувало лихо («Слово…»).
 2. A) сонячне затемнення;             B) пожежа;

Б) землетрус;                                                   Г) комета.

 1. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.

Там стояла темниця кам’ная. // Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків…

 1. A) «Ой Морозе, Морозенку»; B) «Слово про похід Ігоря»;

Б) «Зажурилась Україна, бо нічим прожити»;        Г) «Дума про Марусю Богуславку».

 1. Назвіть, до якого твору належить наведений фрагмент.

Будь ти нам духовим батьком, // будь нам прикладом високим,

будь молитвою душ наших, // нашим гаслом бойовим…

 1. A) «Думи мої, думи мої…»; B) «Іван Вишенський»;

Б) «Мені однаково, чи буду…»;                   Г) «Давня казка».

 1. Укажіть, про що говорить Герасим Калитка у наведеному фрагменті.

Я кращого слова від роду не чув, як пташка

защебетала перший раз весною, так радісно

зробилось на серці від цього слова.

Скажіть ще раз це слово, скажіть, куме!»

 1. A) про землю; B) про одруження сина Романа;

Б) про те, що фальшиві гроші годяться;       Г) про прихід весни.

 1. Укажіть автора та назву поезії, з якої взято рядки:

Я розкажу тобі таке,

Чого не зможе інший,

Бо таємницею володієм

 Я та ніч…

А) І. Малкович «Із янголом на плечі»;        В) В. Сосюра «Васильки»;

Б) Б. Олійник «Вибір»;                                  Г) В. Підпалий «Запросини».

(5 балів)

 

ІІІ. Запитання на встановлення відповідності.

 

 1. Установіть відповідність між назвою поезії та поданим уривком тексту.
 2. A) «Віє вітер вировий, // Виє Ірод моровий,

Маятник все дужче бухка, // стогне янгол ледь живий…»

Б) «Візьму собі землі окраєць, // Піду блукати по світах, —

Хай тільки вітер завиває // В моїх розхристаних слідах…»

 1. B) «Я розкажу тобі таке, // Чого не зможе інший,

бо таємницею володіємо я та ніч…»

Г) «Коли мене питають: «Рідну мову // Чи зміг би проміняти на чужу.

Моя дружина сину колискову // Співає тихо. Ліпше не скажу…»

 1. І. Малкович «Музика, що пішла». 4. Підпалий «Запросини».
 2. В. Підпалий «Тиха елегія». 5. В. Сосюра «Сад».
 3. І. Малкович «Із янголом на плечі».
 4. Установіть відповідність між назвою поезії та поданим уривком тексту.
 5. A) «Навіть якщо не дійдемо – ходімо».

Б) «… не можна покладатися тільки на солов’їв, дитино».

 1. B) «Коли вона плелася в коси — // Чом, скрипко, відвернулась пріч.

Як музику пустила босу // В таку непевну, звабну ніч».

Г) «Йде в ніде, в не вороття, йде лелійно, як дитя, //

і жене його у спину сірий маятник життя…»

 1. І. Малкович «Музика, що пішла». 4. І. Малкович «Із янголом на плечі».
 2. В. Підпалий «Запросини». 5. Б. Олійник «Вибір».
 3. І. Малкович «Свічечка букви «ї».
 4. Установіть відповідність між поданим фрагментом пісні та її назвою.
 5. A) «А я ляхів не боюся і гадки не маю, // За собою великую потугу я знаю,

Іще й орду за собою веду: // А все, вражі ляхи, на вашу біду».

Б) «Ой, рад би я, матусенько, // Скоріше вернуться,

Та щось кінь мій вороненький // В воротях спіткнувся».

 1. B) «Обступили город Умань, // Покопали шанці

Та вдарили з семи гармат // У середу вранці.

Г) «Де ти, милий, чорнобривий, // Де ти? Озовися!

Як без тебе я горюю, // Прийди подивися!»

 1. «Віють вітри, віють буйні». 4. «Максим козак Залізняк».
 2. «Чи не той то Хміль». 5. «Ой не ходи, Грицю…».
 3. «Засвіт встали козаченьки».
 4. Установіть відповідність між цитатою з народної пісні та художнім засобом.
 5. A) «Як поїхав на Вкраїну – Як пишная рожа!».

Б) «битий шлях», «кінь вороненький».

 1. B) «матусенька», «дитинонька».

Г) «Лине гомін, лине гомін // По степу німому,

Вертаються козаченьки // Із бою додому»

 1. Паралелізм. 4. Пестливі слова.
 2. Порівняння. 5. Метафора.
 3. Епітет.
 4. Установіть відповідність між цитатами з поеми І. Франка «Іван Вишенський» і художніми засобами.

А) «Мати-жалібниця», «Бог – творець»,                 1. Метафора.

«природа-мати», «хвилікипучі»,                              2. Порівняння.

«срібний вал».                                                            3. Риторичні запитання.

Б) «тривога зціпила старече серце                           4. Епітети.

І заперла дух у груді»,                                               5. Уособлення.

«зимний піт лице покрив…».

В) «мов зелена піраміда… Афонська гора»,

«ніч … мов рожева легка хмара».

Г) «Ти хіба не пастир їх»,

«Що сей лист і що сей голос. До кого».

(10 балів)

 

 1. IV. Літературний портрет.

Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події, збірки тощо), напишіть літературний міні-портрет (10-20 речень) Івана Карпенка-Карого або Тараса Шевченка.

(5 балів)

 

 

Усього: 32 бали

Интернет-магазин АБАРИС