Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (765) 2020 р.

«Я ДЛЯ УКРАЇНИ РІДНОЇ ПИШУ…»
Непроминальні слова і справи Михайла Старицького

Володимир Поліщук, професор, завідувач кафедри Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

У статті проведено аналітичний огляд життєвого і творчого шляху М. Старицького, наголошено на його визначальній ролі у справі створення й діяльності «театру корифеїв». Указано на нову дату народження класика, яку тільки недавно встановлено за знайденими архівними документами. Детальніше висвітлено «проблемні» питання творчої біографії Старицького: його взаємини з М. Кропивницьким і Б. Грінченком, тема перероблених ним несценічних п’єс і прозових творів. Визначено основні тенденції прози письменника.

Ключові слова: Михайло Старицький, біографія, «театр корифеїв», поезія, переклади, повість, роман, релігій-
ність, пригодництво.

“I WRITE FOR MY NATIVE UKRAINE…”
Immortal words and deeds of Mykhailo Starytsky

Volodymyr POLISHCHUK, professor, Head of Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

The article is focused on the analytical review of M. P. Starytsky’s life and creative work, emphasizing his major role in the creation and activity of the “theater of luminaries”. The paper indicates the new date of birth of the classic author, which has recently been established according to the archival documents found. It covers the “problematic” issues of Starytsky’s creative biography in more detail, such as his relations with M. Kropyvnytsky and B. Hrinchenko, and the theme of his non-stage plays and prose works. It also determines the main tendencies of the writer’s prose.

Key words: Mykhailo Starytsky, biography, “theater of luminaries”, poetry, translations, story, novel, religiosity, adventure.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС