Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (741) 2018 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Юрій БОНДАРЕНКО, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

Статтю присвячено одному з провідних видів діяльності в системі навчального процесу. Автор демонструє його специфіку щодо вивчення літератури, розкриваючи зміст, напрями, етапи, форми, види роботи, які забезпечують належний освітній ефект, сприяють формуванню в учнів відповідних знань та розумових умінь.

Ключові слова: узагальнення, систематизація, напрями узагальнення, етап узагальнення та систематизації, урок узагальнення та систематизації, узагальнювально-навчальна ситуація.

GENERALIZATION AND SYSTEMATIZATION
AT LITERATURE LESSONS

Yurij BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The article focuses on one of the main activities in the study process. The author demonstrates its special features in studying literature, addressing its content, directions, stages, forms and types of activity which yield the desired learning outcomes and contribute to forming pupils’ knowledge and skills.

Key words: generalization, systematization, directions of generalization, stages of generalization and systematization, lesson of generalization and systematization, generalizing learning situation.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС