Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (741) 2018 р.

КАНОН УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ,
ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Раїса МОВЧАН, доктор філологічних наук, професор, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто актуальні питання літературного канонотворення, зокрема його історію у ХХ ст., критерії та особливості формування канону української класики, особливості шкільного літературного канону.

Ключові слова: канон, класика, культурна пам’ять, національно-культурне самоусвідомлення, шкільний літературний канон.

CANON OF THE UKRAINIAN CLASSICS AND ITS FUNCTIONING
IN THE MODERN SCHOOL

Rayisa MOVCHAN, Dr. habil., professor, T. G. Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The paper studies important issues of the literature canon formation, namely its history in the XXth c., the criteria and peculiarities of formation of the Ukrainian classic canon, and the characteristics of the school literature canon.

Key words: canon, classics, cultural memory, national and cultural self-awareness, school literature canon.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС