Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (729) 2017 р.

НЕВІДОМИЙ БОРИС ГРІНЧЕНКО: З НОВИХ АРХІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Антоніна МОВЧУН, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського університету ім. Бориса Грінченка

У статті подаються нововиявлені архівні документи, що доповнюють і уточнюють життєпис Б. Грінченка, розкривають його активну громадську діяльність. Уперше оприлюднюється автограф листа письменника до дружини із Санкт-Петербурга від 20 листопада 1905 р. зі з’їзду партій нацменшин. Досліджуються матеріали, що увиразнюють постать письменника на тлі європейського культурного простору.

Ключові слова: автографи, нововиявлені факти життєпису, європейський культурний простір, громадська діяльність.

UNKNOWN BORYS GRINCHENKO: FROM THE NEW ARCHIVAL RESEARCHES

Antonina MOVCHUN, PhD in Pedagogic Sciences, associate professor, Borys Grinchenko Kyiv National University

The article reviews some newly discovered archival documents supplementing and clarifying different unknown facts in the biography of B. Grinchenko. These documents reveal various aspects of his productive social activities. For the first time, it publicly presents an autographic letter to the writer’s wife from the minority party Congress in St. Petersburg (November 20, 1905). The article also investigates some materials which highlight the figure of B. Grinchenko in the European cultural space.

Key words: autographs, newly discovered facts in biography, the European cultural space, social activities.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС