Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (729) 2017 р.

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ ЗА ПОВІСТЮ
АНДРІЯ ЧАЙКОВСЬКОГО «ЗА СЕСТРОЮ»

Ірина СЛОТНИЦЬКА, учитель Володимирецького районного колегіуму, Рівненська обл.

Матеріал містить план-конспект уроку української літератури в 7-му класі за повістю А. Чайковського «За сестрою». Методичне запропоновання охоплює такі методи, прийоми і форми роботи з художнім текстом: представлення учнівського повідомлення, розв’язання проблемних питань, різні види інтерактивних вправ. Така багатоаспектна і ґрунтовна робота дає змогу учням уповні осягнути зміст прочитаного твору і допомагає вчителеві досягти поставлених на початку уроку цілей.

Ключові слова: повість «За сестрою», біографія А. Чайковського, бесіда за змістом прочитаного, аналіз твору, інтерактивні вправи.

A HOME-READING LESSON ON AFTER THE SISTER NOVELETTE
BY ANDRIY CHAIKOVSKY

Iryna SLOTNYTSKA, teacher, Regional Collegium of Volodymyrets, Rivne Oblast

The material contains a Ukrainian literature lesson plan for the 7th form on a novelette by A. Chaikovsky After the sisster. The methodology guidelines include the following methods, forms, and techniques to work with a literary text: presentation of a student’s report, consideration of topical issues, different types of interactive exercises. The multi aspect and detailed work allows the students to thoroughly comprehend the text under study, and helps the teacher to attain the lesson aims.

Key words: After the sisster novelette, A. Chaikovsky’s biography, discussion on the text read, text analysis, interactive exercises.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС