Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (729) 2017 р.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «ЩОДЕННІ 5» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Оксана ЯНКОВИЧ, Інна ХАНЧУК, учителі СШ № 24 м. Хмельницького

У статті описано структурні компоненти методичної технології «Щоденні 5» та запропоновано методи і прийоми реалізації цієї технології на уроках української та зарубіжної літератури. Зокрема представлено такі компоненти технології: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.

Ключові слова: технологія «Щоденні 5», літературна компетентність, технологія розвитку мовлення, текстоцентрична картка до твору, прийом.

USING THE METHOD OF 5 DAILY ACTIVITIES TO DEVELOP
THE KEY COMPETENCES AT LITERATURE LESSONS

Oksana YANKOVYCH, teacher, Inna KHANCHUK, teacher, Secondary School #24 of Khmelnytsk

The paper highlights the structural components of the 5 Daily Activities methodological technology and offers methods and techniques to use the technology at Ukrainian literature and World Literature lessons. In particular, it features the following: silent reading, reading aloud, listening, vocabulary activity, writing for oneself.

Key words: the 5 Daily Activities technology, literary competence, technology of speaking skills development, text centered card on a literary writing, technique.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС