Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ СТУДІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАУВАГИ

Олена ЮРЧУК, доктор філологічних наук, Житомирський державний університет ім. Івана Франка

У статті наведено міркування щодо наукової традиції постколоніалізму в закордонних та вітчизняних практиках. Зосереджено увагу на категоріальному апараті, яким послуговується постколоніальна теорія, а саме: колоніалізм, антиколоніалізм, постколоніалізм. Авторка наводить низку положень, які, на її думку, мають брати до уваги українські постколоніальні студії.

Ключові слова: колоніалізм, антиколоніалізм, постколоніалізм.

POSTCOLONIAL STUDIES: THEORETICAL NOTES

Olena YURCHUK, Dr. habil., Zhytomyr Ivan Franko State University

The paper presents reflections on the academic postcolonial tradition in international and home practices. It is focusedon the categorical framework used in the postcolonial theory, colonialism, anticolonialism, postcolonialism in particular. The author theorizes on the issues, which should be considered in the context of Ukrainian postcolonial studies.

Key words: colonialism, anticolonialism, postcolonialism.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС