Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

УКРАЇНСЬКА МОВА, КУЛЬТУРА Й ОСВІТА В ДІЯЛЬНОСТІ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
На пошану 150-річчя від дня народження Першого Президента України

Любов МАЦЬКО, доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті проаналізовано наукову діяльність Михайла Грушевського з огляду на його зацікавлення широким колом проблем української мови. Підкреслено внесок науковця у розвиток єдиної літературної мови та її унормування, розширення її функціонального поля, зокрема йдеться про вироблення української термінології і наукового стилю, а також його вплив на формування сучасного бачення історії української мови, соціолінгвістики, лінгвокультурології.

Ключові слова: літературна українська мова, історія української мови, соціолінгвістика, термінологія, науковий стиль, Михайло Грушевський.

THE UKRAINIAN LANGUAGE, CULTURE AND EDUCATION
IN MYKHAILO HRUSHEVSKY’S ACTIVITY
On the Occasion of the 150th Anniversary of the Birth of the First President of Ukraine

Lubov MATSKO, Dr. Habil., Professor, National Pedagogical Drahomanov University

The article reviews the academic activity of Mykhailo Hrushevsky focusing on his involvement into a wide range of the Ukrainian language issues. It highlights the researcher’s contribution aimed to develop the uniformed literary language and harmonize its norms, to enhance its functionality through shaping Ukrainian terminology and academic style, as well as his influence on the present-day interpretation of the history of the Ukrainian language, sociolinguistics, and linguoculturology.

Key words: literary Ukrainian language, the history of the Ukrainian language, sociolinguistics, terminology, academic style, Mykhailo Hrushevsky.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС