Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

СЛОВО «ВІДЩЕПЕНЕЦЬ» У ЛЕКСИКОНІ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Лариса МАСЕНКО, доктор філологічних наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

У статті розглянуто функціонування в тоталітарному дискурсі лексеми «відщепенець» на позначення інакодумців. Досліджено етимологію слова, історію його фіксацій в українських лексикографічних джерелах, зв’язок із спорідненим російським «отщепенец», вживаним у російській публіцистиці початку ХХ ст.

Ключові слова: відщепенець, пейоративна лексика, тоталітарна мова.

THE WORD RENEGADE IN THE LEXICON OF TOTALITARIANISM

Larysa MASENKO, Dr. habil., Professor, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

The article considers the lexeme ‘renegade’ functioning in the totalitarian discourse to designate dissidents. The study includes the etymology of the corresponding Ukrainian word ‘vidshchepenets’, the history of its presentation in Ukrainian lexicographical sources, and its relation to the affined Russian ‘otschepenets’ used in Russian publicism in the early XX c.

Key words: renegade, pejorative vocabulary, totalitarian language.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС