Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

МЕТА УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: АСПЕКТУАЛЬНИЙ ВИМІР

Юрій БОНДАРЕНКО, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

У статті розкрито роль мети уроку літератури в його конструюванні. Автор виокремлює лінгвістичний, методико-літературознавчий, дидактичний та психологічний аспекти проблеми, показує зв’язок мети з темою, типологією, структурою заняття, шляхами літературного аналізу. Він називає основні вади, наявні під час визначення мети уроку літератури, пропонує способи усунення їх.

Ключові слова: літературознавча та психологічна парадигми, когнітивна сфера, спрямованість особистості, досвід, здібності, психотип, світосприйняття.

TOPIC OF A UKRAINIAN LITERATURE LESSON: THE ASPECTUAL DIMENSION

Yurii BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The article focuses on the problem of topic selection for a literature lesson, including its linguistic, literary, psychological, didactic and methodological aspects. The author highlights the role of the topic in the organization of the study process as well as its use in making a psychological impact on school students.

Key words: paradigms of literary studies and psychology, cognitive sphere, person’s orientation, experience, skills, psychological type, world perception.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС