Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (717) 2016 р.

НОВІ ПРОГРАМИ – ЦЕ ВАЖЛИВО
До проблеми навчально-методичного забезпечення
нової української школи

Юлія РОМАНЕНКО, доцент кафедри методики викладання української мови та літератури Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті окреслено дискусійні питання, пов’язані зі змінами державних вимог до розробки, змісту та структури нових навчальних програм; зазначено позитивні результати процесу реформування та вказано на можливі ризики у процедурі створення, апробування та реалізації шкільних програм; запропоновано альтернативні ідеї щодо вдосконалення структури та змісту цих освітніх документів на прикладі програм з української мови та літератури; зроблено акцент на потребі ширшого фахового обговорення заявленої проблеми.

Ключові слова: зміст освіти, навчальна програма, концепція нової української школи, закон «Про освіту», реформування освіти.

ON THE IMPORTANCE OF NEW SYLLABI
The Courseware Issues of the New Ukrainian School

Julia ROMANENKO, PhD, Associate Professor, National Pedagogical Drahomanov University

The paper outlines the debating points related to the changes of the national standard of new syllabi, which concerns
their developing, content, and structure. It specifies the positive results of the reforming and highlights possible risks in the process of developing, approbation and implementation of school syllabi. It also suggests alternative ideas on the structure and content improvement of these principal documents as exemplified by the Ukrainian language and literature syllabi. The author emphasizes the necessity of a general professional discussion of the matter.

Key words: content of education, syllabus, conception of the new Ukrainian school, education act, reforming of education.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС