Розробки уроків для 5-9-х класів

ПРОГРАМИ з української мови і літератури для 10 класу (рівень стандарту, профільний рівень) Передплата на ІІ піврічча 2019 року.

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (681) 2013 р.

Дмитро ЄСИПЕНКО. Ливанський кедр на вітрах історії

(Літературна творчість Бориса Грінченка у критиці ХХ ст.)

   Пiсля смертi Бориса Грiнченка (1863–1910) оцiнки його доробку мали широкий дiапазон: вiд пiднесення на п’єдестал пошани (1910-тi – початок 1920-х рр.) через маргiналiзацiю (друга половина 1920-х рр.) та замовчування (1930–1950-тi рр.) до поступової реабiлiтацiї (кiнець 1950-х–2000-нi рр.). У статтi зроблено спробу окреслити загальнi тенденцiї критичної рецепцiї спадщини письменника, зокрема емблематичних у його творчостi повiстей «Серед темної ночi» та «Пiд тихими вербами».

   Ключовi слова: лiтературний канон, препарацiя канону, М.Грiнченко, М.Плевако.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України