Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №12 (681) 2013 р.

Неллі БОНДАРЕНКО. Методи навчання української мови

крізь призму компетентнісного підходу

   У статтi порушено проблему вдосконалення методiв навчання мови на засадах компетентнiсного пiдходу; з’ясовано суть методу, розглянуто його функцiї, ознаки, структуру, взаємозв’язки i взаємодiю рiзних методiв, проаналiзовано основнi класифiкацiї; вiдзначено найпродуктивнiшу з-помiж них для реалiзацiї компетентнiсного навчання мови.

   Ключовi слова: компетентнiсне навчання мови, метод, прийом, класифiкацiї методiв, модель змiсту освiти, способи засвоєння (методи навчання).

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС