Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (764) 2020 р.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКА

Тетяна БУТУРЛИМ, кандидат педагогічних наук, директорка освітнього центру «Школа успіху»

Стаття містить інтерактивні вправи та комплекс оригінальних флешкарток, що стануть у пригоді під час вивчення теми «Іменник». Авторка наголошує на ефективності запропонованих методичних матеріалів для сучасного покоління учнів, котрі мислять переважно візуальними образами, у процесі формування в них предметних компетентностей.

Ключові слова: іменник, флешкартка, наочність, гра, інтерактивна вправа, онлайн-тести.

INNOVATIVE APPROACH TO THE STUDY OF NOUNS

Tetyana BUTURLYM, PhD in Pedagogy, Director of the “School of Success” Educational Center

The article contains interactive exercises and a set of original flash cards that will come in handy when teaching the topic “Noun”. The author emphasizes the effectiveness of the proposed methodological materials for the modern generation of students who think mainly in visual images, namely in the process of developing their subject competencies.

Key words: noun, flash card, visual aid, game, interactive exercise, online tests.

Отримати методичну статтю з журналу