Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу «ДИВОСЛОВО» №11 (752) 2019 р.

ВЕЛИКОДНІ ВІРШІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Оксана САВЕНКО, доцент Житомирського університету ім. Івана Франка

У статті на прикладі деяких віршів зі збірки «Сад божественних пісень» розкрито художнє осмислення Григорієм Сковородою однієї з головних подій в історії християнства – Воскресіння Христового. Автор показує, що поет вдається до біблійних цитат, алюзій, ремінісценцій, трансформуючи великодній сюжет у новаторські образи та мотиви, притаманні його творчій манері.

Ключові слова: Воскресіння Христове, художньо-літературна трансформація, цитата, алюзія, ремінісценція, алегорія, символ.

EASTER POEMS BY HRYHORIY SKOVORODA

Oksana SAVENKO, associate professor, Zhytomyr Ivan Franko State University

The present paper studies Hryhoriy Skovoroda’s poetic interpretation of Resurrection as one of the major events in the history of Christianity on the material of some of the poems from his collection The Garden of Divine Songs. Through Biblical quotes, allusions, reminiscences, the poet transforms the Easter plot into innovative imagery and motives, characteristic to his creative manner.

Key words: Resurrection, artistic and literary transformation, quote, allusion, reminiscence, allegoty, symbol.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС