Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (752) 2019 р.

ДОСЛІДНИЦЬКІ МАРКЕРИ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ
ВОЛОДИМИРА ДЕРЖАВИНА

Степан ХОРОБ, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

У статті зроблено спробу виявити дослідницькі засади наукового мислення відомого вченого з української діаспори В. Державина. На підставі багатьох його праць теоретико-методологічного та історико-літературного спрямування, численних студій з українського та зарубіжного письменства, що їх еміграційний літературознавець написав у післявоєнні роки, визначено домінантні маркери дослідницького інструментарію.

Ключові слова: літературознавство української діаспори, Володимир Державин, наукове мислення, дослідницькі концепції.

RESEARCH MARKERS OF VOLODYMYR DERZHAVYN’S
SCIENTIFIC THINKING

Stepan KHOROB, Dr. habil. in Philology, professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

The article makes an attempt to reveal the research markers of scientific thinking of a famous scholar from the Ukrainian Diaspora Volodymyr Derzhavyn. It prifiles the dominant concepts of his research instrumentarium on the material of his many works of a theoretical-methodological and historical-literary character, numerous studies of Ukrainian and foreign belles-lettres, which the Ukrainian literary critic wrote in the post-war years.

Key words: literary studies of the Ukrainian Diaspora, Volodymyr Derzhavyn, scientific thinking, research concepts.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС