Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (752) 2019 р.

ЛОГІЧНА СТРУКТУРА СИНТАКСИСУ

Іван ЮЩУК, професор Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Мова – надзвичайно складний організм із безліччю елементів, призначених для забезпечення мислення та кодування й передачі інформації. Проте це не хаотичний набір різних виражальних засобів, а за певними правилами впорядковане складне ціле. В матеріалізації думки чільне місце належить синтаксисові, у якому діють свої чіткі закони й закономірності. Правильне розуміння їх забезпечує правильну побудову й правильне сприйняття висловлювань. Усі ці питаня розглядає автор у пропонованій статті.

Ключові слова: синтаксис, сполучення слів, значення слова, синтагма, речення, члени речення.

LOGIC STRUCTURE OF SYNTAXIS

Ivan YUSCHUK, professor, Kyiv Internatinal University, honoured worker of science and technology

The language is a highly complicated organism with variety of elements, aimed to make possible the speech, coding and transmission of information. It is not a chaotical set of expressive means though, it is an organised complex unity with its rules. Syntax is uppermost in materialization of the thought, it functions according to its strict rules and correlations. Their correct understanding ensures both the correct form and perception of phrases.

Key words: syntax, word combination, meaning of the word, syntagm, sentence, parts of the sentence.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС