Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (740) 2018 р.

У ВИРІ «ЧОРНОГО ОЗЕРА» ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО

Сніжана ЖИГУН, доцент Інституту філології Київського університету ім. Бориса Грінченка

У статті йдеться про популярний у часи Розстріляного Відродження роман В. Гжицького «Кара-Кол (Чорне озеро)», в якому автор прагнув зруйнувати цивілізаційний авторитет росіян й утвердити західний спосіб життя як загальноприйнятний. Це спонукає розглядати твір у ширших рамках, ніж літературу протесту проти іноземного поневолення. Нові ідеї та об’єкти зображення змушують ставити питання про його місце у каноні літератури 1920-х років та актуалізацію у нинішні часи переоцінки взаємин між народами колишнього СРСР.

Ключові слова: «письменник однієї книги», колонізована нація, колоніальна стратегія, антиколоніалізм, метафора, історія лояльного письменника другого ешелону, література ГУЛАГу.

IN THE WHIRL OF THE BLACK LAKE BY VOLODYMYR HZHYTSKY

Svitlana ZHYHUN, assistant professor, Institute of Philology, Borys Grinchenko Kyiv University

The present paper highlights a novel by V. Hzhytsky Kara-Kol (The Black Lake), which was popular in the period of Executed Renaissance. In his novel, the writer intended to ruin civilization authority of the Russians, and favoured the Western lifestyle as generally acceptable. This is a reason to view the literary writing in a wider context than the one of the protest literature against fereign occupation. New ideas and objects depicted urge the researcher to contemplate on the novel’s place in the literary canon of the 1920-s, and its actualisation in the present time of revaluation of mutual relationship among the nations of the former USSR.

Key words: a man of one book, colonized nation, colonial strategy, anticolonialism, metaphor, story of a loyal second tier writer, Gulag literature.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС