Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (740) 2018 р.

ДВОМОВНІСТЬ У СВІТЛІ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наталя МАТВЕЄВА, аспірантка Інституту української мови НАН України

У статті висвітлено психолінгвістичні аспекти білінгвізму. Розглянуто різні теорії двомовності та результати впливу білінгвізму на когнітивні можливості індивідів.

Ключові слова: білінгвізм, мовна особистість, інтелект, мовна система, мовна компетентність, мовна поведінка, перемикання кодів.

BILINGUALISM AGAINST BACKGROUND OF PSYCHOLINGUISTIC THEORIES

Natalia MATVEEVA, PhD student, Institute of the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine

The article studies psycholinguistic aspects of bilingualism. It investigates different bilingualism theories and the influence of bilingualism on individual cognitive potential.

Key words: bilingualism, language personality, intellect, language system, language competence, language behavior, codeswitching.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС