Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (740) 2018 р.

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Оксана МАЦЬКО, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

У статті розглянуто етикетні системи різних народів, особливий акцент зроблено на принципах етикетного спілкування лінгвокультурних спільнот, приділено увагу порівнянню етикетних мовних формул.

Ключові слова: мовленнєвий етикет, комунікація, мовно-етикетні формули, вербальні й невербальні засоби спілкування.

SPEAKING ETIQUETTE AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Oksana MATSKO, associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

The present paper studies etiquette systems of different nations; in particular, it is focused on the principles of etiquette communication of linguocultural communities, it also compares etiquette conversational formulae.

Key words: speaking etiquette, communication, conversation etiquette formulae, verbal and non-verbal means of communication.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС