Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ПРОЗА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
ТА РОМАНІСТИКА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА:
ДО ІСТОРІЇ ТВОРЧИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Світлана ЛУЩІЙ, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті висвітлюються фрагменти спілкування В. Винниченка з діячами МУРу: І. Багряним, І. Кошелівцем, Ю. Лавріненком, У. Самчуком, О. Смотричем та ін.

Ключові слова: В. Винниченко, МУР, «Нова заповідь», «Сад Гетсиманський», роман, листування, щоденник.

THE PROSE OF UKRAINIAN DIASPORA OF THE SECOND HALF
OF THE XXth CENTURY AND NOVELS BY VOLODYMYR VYNNYCHENKO:
ON THE BACKGROUND OF CREATIVE INTERACTION

Svitlana LUSHCHII, PhD, T. H. Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The article outlines some fragments of V. Vynnychenko’s communication with members of the Artistic Ukrainian Movement: Ivan Bahrianyi, I. Koshelivets, Y. Lavrinenko, U. Samchuk, O. Smotrych and others.

Key words: V. Vynnychenko, the Artistic Ukrainian Movement, The New Commandment, The Getsyman Garden, novel, correspondence, diary.

Отримати методичну статтю з журналу