Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ПРОСТІ ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
8 клас

Тамара КІБКАЛО, викладач ПТУ № 44, м. Миргород

У статті викладено план-конспект уроку української мови для восьмого класу. В уроці поєднано такі методи, прийоми і форми роботи: побудова висловлень на лінгвістичну тему, тестові завдання, самостійна робота, бліц-опитування, презентація випереджувальних завдань. Зазначений методичний комплекс забезпечує повноцінне узагальнення матеріалу про всі види односкладних речень.

Ключові слова: односкладні речення, синонімія односкладних речень, виконання тестових завдань, власне висловлення.

SIMPLE MONONUCLEAR SENTENCE
The 8th Form

Tamara KIBKALO, Technical School #44, Myrhorod

The article offers guidance notes on a Ukrainian language lesson at the 8th form. It combines the following methods, techniques and forms of activity: developing of statements on linguistics relates topics, test tasks, individual work, quick rounds of questions, presenting of forward-oriented tasks. The guidance complex provides a comprehensive revision of the material on all types of mononuclear sentences.

Key words: mononuclear sentences, synonymy of mononuclear sentences, completing of test tasks, the own statement.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС