Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №11 (716) 2016 р.

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА,
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ, ДІАЛОЗІ, ЦИТАТАХ

Олена ГРЕЧКО, учитель Миргородської ЗОШ І–ІІІ ст. № 9 ім. І. А. Зубковського

Запропоновання містить план-конспект уроку української мови, метою якого є засвоєння теоретичних понять пряма і непряма мова, діалог, цитати; вироблення практичних умінь розрізняти пряму й непряму мову, правильно вживати розділові знаки при оформленні на письмі діалогів, цитат, прямої мови. Автор пропонує використання на занятті таких методів роботи, як-от: інтерактивні вправи, дослідницькі завдання, практикуми.

Ключові слова: пряма мова, діалог, слова автора, розділові знаки при прямій мові й цитатах, заміна прямої мови непрямою.

DIRECT AND INDIRECT SPEECH,
PUNCTUATION MARKS IN DIRECT SPEECH, DIALOGUE, QUOTATIONS

Olena HRECHKO, teacher, I. A. Zubkovsky Primary and Secondary General School #9 of Myrhorod

The paper offers guidance notes on a Ukrainian lesson aimed to teach a range of theoretical conceptions to students, such as direct and indirect speech, dialogue, quotations; it comprises material to develop practical skills to distinguish between direct and indirect speech, to accurately use punctuation marks in dialogues, quotations, direct speech in writing. The author recommends the following methods of work: interactive exercises, research tasks, case studies.

Key words: direct speech, dialogue, quotation, inquit, punctuation marks in direct and indirect speech, transformation of direct speech into indirect.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС